Life Cycle of A Cat

“Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran (di bumi) terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) untuk kaum yang meyakini”

My Journal

Fun Fact – Cats can rotate their ears 180 degrees

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *