Laminating with Iron

“Maka Terangkanlah kepada-Ku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu). Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang menjadikannya? Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.” QS Al-Waqi`ah [56] : 71-73

Visual Art

Project

[meta_gallery_carousel id=”12493″]

[meta_gallery_carousel id=”6623″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *