BEST HOUSE

“Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum ‘Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. ” (QS. Al-a’raf ayat 74)

VISUAL ART

JOURNAL

PRODUCT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *